goto Service link


ݾȳ

모금현황

> 발전기금소식 > 모금현황

2021년 04월 모금현황
이름 : 운영자 | 작성일 : 2021.07.09 11:49 | 조회수 : 1974

 

2021년 04월 발전기금 모금 현황

 

 성명

액(원)

 성명

 금액(원)
강*원 20,000  신*혜 10,000
고*현 50,000  김*현 80,000
고*학 30,000 김*영 10,000
김*다 10,000  박*자 20,000
라*정 50,000  안*옥 10,000
마**시 사**요 50,000  이*선 10,000
박*기 50,000  전*원 20,000
박*하 20,000  김*숙 10,000
배*영 30,000  한*동 100,000
신*국 20,000  이*원 30,000
이*연 10,000  박*관 20,000
이*식 20,000 신*성 200,000
전*기 10,000 노*민 10,000
정*교 100,000
김*헌 20,000 
이*섭 30,000  
송*중 30,000    
   
   

IP : 220.69.65.***
QRcode
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
42 blank 쪽지발송운영자 2022.01.14 2,437
41 blank 쪽지발송운영자 2021.11.22 2,326
40 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 2,480
39 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 2,439
38 blank 쪽지발송운영자 2021.08.19 4,079
37 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 2,049
36 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,959
blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,975
34 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 2,017
33 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,943
32 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 2,302
31 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,108
30 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,674
29 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,191
28 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,719
27 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,705
26 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,478
25 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,522
24 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,568
23 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,574