goto Service link


ݾȳ

모금현황

> 발전기금소식 > 모금현황

2021년 04월 모금현황
이름 : 운영자 | 작성일 : 2021.07.09 11:49 | 조회수 : 645

 

2021년 04월 발전기금 모금 현황

 

 성명

액(원)

 성명

 금액(원)
강*원 20,000  신*혜 10,000
고*현 50,000  김*현 80,000
고*학 30,000 김*영 10,000
김*다 10,000  박*자 20,000
라*정 50,000  안*옥 10,000
마**시 사**요 50,000  이*선 10,000
박*기 50,000  전*원 20,000
박*하 20,000  김*숙 10,000
배*영 30,000  한*동 100,000
신*국 20,000  이*원 30,000
이*연 10,000  박*관 20,000
이*식 20,000 신*성 200,000
전*기 10,000 노*민 10,000
정*교 100,000
김*헌 20,000 
이*섭 30,000  
송*중 30,000    
   
   

IP : 220.69.65.***
QRcode
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
42 blank 쪽지발송운영자 2022.01.14 241
41 blank 쪽지발송운영자 2021.11.22 315
40 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 578
39 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 552
38 blank 쪽지발송운영자 2021.08.19 2,150
37 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 712
36 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 632
blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 646
34 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 701
33 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 669
32 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 661
31 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,448
30 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,618
29 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,615
28 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,064
27 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,086
26 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 994
25 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 998
24 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,019
23 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,042